Moduły telemetryczne GSM
GSM telemetric modules

Akwizycja

Telemetria

Hosting danych

Projektowanie


PRZEZNACZENIE/SCOPE
Sterownik telemetryczny IGS jest specjalizowanym urządzeniem służącym do akwizycji danych z obiektu przemysłowego i przesyłu wybranych informacji przy użyciu sieci komórkowej GSM.
Główną dziedziną zastosowań są rozproszone systemy monitorowania np. monitorowania pompowni.
Sterownik został zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach, może pracować w szerokim zakresie temperatur. Posiada obudowę umożliwiającą montaż na szynie DIN i zaciski śrubowe do podłączeń sygnałów. Zawiera wbudowany wewnętrzny przemysłowy moduł GSM klasy C z dołączaną na zewnątrz anteną. Umożliwia podłączenie sygnałów binarnych, analogowych lub cyfrowych z urządzeń lub systemów informatyki przemysłowej i/lub automatyki.
Poniżej zamieszczono charakterystykę dostępnych modułów.

Moduł IGS-01 (MOD1)
Module IGS-01

Krótka charakterystyka:
Short info:
16 discrete inputs
2 analog inputs
SMS

Gwarancja: 48 miesięcy

Moduł IGS-02
Module IGS-02

Krótka charakterystyka:
Short info:
16 discrete inputs
4 discrete outputs
2 analog inputs
LCD display
SMS, GPRS, Modbus Slave

Gwarancja: 3 lata
Atrakcyjna cena. Upusty dla integratorów.

Moduł IGS-03
Module IGS-03


Krótka charakterystyka:
Short info:
16 discrete inputs
4 discrete outputs
2 analog inputs
LCD back color display, 3 buttons, local menu
SMS, GPRS, Modbus Slave

Gwarancja: 3 lata
Atrakcyjna cena.

Moduł IGS-11
Module IGS-11


Wkrótce...

Krótka charakterystyka:
Short info:
4 discrete inputs
4 discrete outputs
2 analog inputs
SMS, GPRS
...

Seria modułów IGS charakteryzuje się:
1. pracą zarówno z transmisją komunikatów SMS jak i z transmisją pakietową GPRS,
2. pracą w trudnych warunkach terenowych,
3. możliwością akwizycji sygnałów binarnych i analogowych,
4. możliwością lokalnej i zdalnej komunikacji szeregowej,
5. niskim kosztem.
Więcej informacji dostępne po kliknieciu w obrazek danego modułu.
More details available by click on the given module.

Wraz z modułami możemy dostarczyć anteny GSM oraz akumulatory żelowe do zasilania rezerwowego.

OPROGRAMOWANIE/SOFTWARE
Istnieje przydatne oprogramowanie ułatwiające komunikację w systemach:
- iGSManager – konfigurator modułów IGS,
- ATD Server – serwer danych wraz z programowalnym interfejsem obsługi różnych urządzeń,
Wszelkie protokoły na łączu GPRS i łączu szeregowym są jawne i są ogólnodostępne (Modbus) lub mogą być udostępnione na życzenie klienta (ATD).

Ponieważ urządzenie jest reprogramowalne, istnieje możliwość przygotowania spcjalnego oprogramowania na zamówienie.

HISTORIA/HISTORY
Moduły serii MOD oraz IGS zostały stworzone jako efekt współpracy pracowników Instytutu Informatyki wydziału AEI Politechniki Śląskiej z firmami Atronik z Zielonej Góry, InPhoTalk z Sosnowca i Proloc z Katowic.
Celem stworzenia urządzenia było wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu rynku na tanie i proste urządzeniu umożliwiające zbieranie pomiarów z niewielkich obiektów typu pompownie, węzły cieplne, studzienki wodno-kanalizacyjne i innych, gdzie utrudnione lub niemożliwe jest tworzenie infrastruktury komunikacyjnej na basie przewodowej lub sieci radiowych na bazie standardowych modemów radiowych.
Pierwsza wersja modułu powstała w 2003 roku. Pierwsze aplikacje powstały w roku 2004 i działają niezawodnie do dziś.

USŁUGI/SERVICES
Oferujemy również:
- usługi hostingu danych. Dzięki usługom hostingu klient nie musi ponosić kosztów związanych z utrzymaniem serwerów baz danych i zdalnych usług wizualizacyjnych.
- usługi projektowania systemów wizualizacyjnych, telemetrycznych i sterujących. Możemy wykorzystać dowolne urządzenia dostępne na rynku lub będące w posiadaniu klienta.

Kontakt techniczny, cenniki:
Technical contact, price list:
piotr.gaj at proloc.com.pl

Sugerowany integrator systemów:
Suggested system integrator:
PPHW Proloc sp. z o.o.